Online posters bestellen!

Privacy Policy

Deze website is eigendom van F1Poster.com / Media 98
Vestigingsadres:
Piet Heinlaan 45
1901 WN Castricum

KvK-nummer: 51650436
BTW-identificatienummer: NL 8501.11.948 B01

F1Poster.com verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met onderstaand privacybeleid:

Algemeen
F1Poster.com respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. F1Poster.com draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door F1Poster.com verwerkt?
De gegevens die door F1Poster.com worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). Alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van F1Poster.com. 
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze site te verbeteren. De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wat doet F1Poster.com met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres,
het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site, u te kunnen verzoeken uw ervaringen met F1Poster.com te delen om u nog beter van dienst te kunnen zijn en het kunnen doen van voor u interessante aanbiedingen, acties en dergelijke of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. F1Poster.com heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiliging
F1Poster.com heeft de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die F1Poster.com op de site ontvangt. Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. F1Poster.com hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Cookies


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. F1Poster.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij F1Poster.com geen cookies ontvangt.

Uw rechten
U kunt altijd aan F1Poster.com vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail of brief naar F1Poster.com sturen. Ook kunt u per e-mail of brief aan F1Poster.com vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die F1Poster.com zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kunt u per e-mail of brief F1Poster.com hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van de nieuwsbulletins gebeurt overigens alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

F1Poster.com kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar privacybeleid. In dat geval zal F1Poster.com contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Informatie over het privacybeleid van F1Poster.com
Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van F1Poster.com kunt u een e-mail of brief sturen naar F1Poster.com.

Uw persoonsgegevens in meer detail

Om uw bestelling goed te kunnen verwerken vragen we u een aantal persoonlijke gegevens in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij om u de bestelde goederen toe te sturen. De ingevoerde gegevens worden niet voor andere toepassingen gebruikt. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld.
Hieronder geven we aan welke gegevens we van u vragen bij een bestelling en verder geven we aan hoe we hiermee omgaan.

Verplichte velden voor het doen van een bestelling
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Indien zakelijk de bedrijfsnaam
Telefoonnummer
Postcode
Huisnummer plus eventuele toevoeging
Straatnaam
Plaats
Land
Betaalwijze (manier waarop u wenst te betalen)

Niet verplichte velden voor het doen van een bestelling

Mobiel telefoonnummer
K.v.K. nummer (indien zakelijke klant)
BTW nummer (indien zakelijke klant)
Provincie

Verzending van uw bestelling

Bovenstaande gegevens verstrekken wij aan PostNL zodat PostNL uw bestelling op de juiste wijze kan verzenden. Het kan zijn dat PostNL het transport uitbesteed aan een andere transporteur. In die situatie zullen uw gegevens (door PostNL) ook verstrekt worden aan die andere transporteur. Dit gebeurt veelal bij zendingen naar het buitenland.

Wij slaan betaalgegevens zoals credit card nummers nooit op! De betalingen verlopen via betaalproviders (partners) van ons en worden dus niet door ons zelf afgehandeld. In geval van terugbetalingen verloopt dat ook via onze betaalproviders. Hierop is 1 uitzondering en dat is wanneer u aan ons betaalt via een bankoverschrijving op onze eigen rekening. In dat geval betalen we u terug via deze rekening.

E-mails die u van ons kunt verwachten

U zult na een bestelling een aantal e-mails van ons ontvangen. De eerste is een mail om uw bestelling te bevestigen. Een tweede e-mail ontvangt u als we uw bestelling hebben ingepakt. In die mail ontvangt u ook een link met track en trace informatie over uw bestelling (om uw pakket te kunnen volgen).
Het kan voorkomen dat we u een mail sturen als we contact met u op willen of moeten nemen over uw bestelling. Dat contact kan eventueel ook verlopen via het opgegeven telefoonnummer bij uw bestelling.
Als u een bestelling plaatst en die niet betaalt dan kan het zijn dat we u maximaal 2 keer een e-mail sturen om u te herinneren aan uw bestelling en de betaling ervan.
Als u een bestelling annuleert dan ontvangt u hiervan een mail te bevestiging hiervan.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die geplaatst worden op de computer van de bezoeker van de site. Cookies helpen bij de correcte werking van de site.

Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics, die zijn eigen cookies achterlaat op de computer van de bezoeker. Zie voor meer informatie over Google Analytics het gedeelte dat hierop speciaal is gericht.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van gegevens over het online gedrag van onze bezoekers van de site. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan Google en ingevulde persoonsgegevens worden niet opgeslagen of gebruikt voor deze dienst van Google.
Gegevens die wij via Google Analytics kunnen bekijken zijn bijvoorbeeld: waar komen onze bezoekers voornamelijk vandaan (land en/of regio), welke pagina’s op de site worden door bezoekers vooral bezocht, hoeveel pagina’s bekijken bezoekers van onze site gemiddeld gezien, hoeveel procent van de bezoekers verlaat de website na het bezoeken van slechts 1 pagina. En zo zijn er meer zaken die we via Google Analytics kunnen bekijken die iets zeggen over het online gedrag van onze bezoekers. De verstrekte gegevens vanuit Google Analytics zijn niet gekoppeld of te koppelen aan bij ons bekende klanten of persoonsgegevens. Alle info over het privacybeleid van Google Analytics is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Wie hebben toegang tot de verzamelde gegevens?

Als u een bestelling plaatst bij ons dan slaan wij uw gegevens op in onze database bedoeld voor de verdere verwerking van uw bestelling. Onze medewerkers hebben toegang tot deze gegevens.
Naast medewerkers van de redactie hebben ook technisch beheerders toegang tot de database. Zij maken geen gebruik van de data en persoonsgegevens om hun werk te kunnen doen, maar ze hebben wel toegang tot deze data. Wij hebben verwerkingsovereenkomsten afgesloten met alle externe partijen die toegang hebben tot deze data.

Beveiliging van de gegevens

Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat persoonsgegevens goed bewaard en beveiligd moeten worden. Om deze reden hebben wij de beveiliging op een hoog niveau staan.
We maken altijd en alleen maar gebruik van beveiligde verbindingen via het HTTPS protocol. De gebruikte certificaten hiervoor worden steeds up to date gehouden en we zorgen ervoor dat we certificaten gebruiken die een hoog beveiligingsniveau hebben. De beveiliging van de data in de database is uitbesteed aan onze hostingprovider.

Datalekken

Een eventueel datalek zullen wij direct melden bij alle betrokkenen en we zullen er uiteraard alles aan doen om dit eventuele datalek zo snel mogelijk te dichten.

Meer informatie en uw rechten
Hieronder geven we u meer informatie over met welke partijen wij uw persoonsgegevens delen ten behoeve van onze dienstverlening.

Webwinkelsoftware door Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Woocommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek door PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Exact.com

Wij factureren via het platform van Exact.com. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling af te handelen en worden in dit programma puur voor administratieve doeleinden gebruikt. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Media 98 op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Media 98. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.